Osterøy

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er delvis beskyttet
Du kan bare redigere den ved å logge inn eller registrere deg.
Padlock aj ashton 01.jpg
Osterøyni.jpg

Osterøy er en svært ubetydelig øy utenfor Bergen. Den er noen ganger så ubetydelig at Bergensere kaller de som bor på Osterøy for bondeknøler, og noen ganger så ubetydelig at noen Bergensere ikke vet hva Osterøy er engang. Men det sier jo ikke stort, siden Bergensere generelt ikke vet særlig mye.

Ostringar

Ein Ostring er kjent for å væra av den forsiktige typen. - Da e godt med alt som e gjort, sei han, men han lika ikkje å gapa øve for mykje av gangen. Tidligare Brann trenar Mons Ivar Mjelde gjorde Osterøy filosofien, den so kalla stein-på-stein –filosofien, kjent over heile landet, då han klarte kunststykket med å gjera SK Brann til både serie og cup- meister. Den har sitt utspring i at når ein bygge ein steingard starta ein med den niste stein først, før ein bygger vidare. Eit metafor for å forklara Bergensara korleis ein bør gå fram for å få ting til på ein skikkelig måte. Ein Ostring lika å gjera ting skikkelig og grundig og lyt ofta tenkja i gjøno ting både ein og to og tre gonga før han våga å setja i gong.

Gjennom heile historia finn ein liknande eksempel på at Ostringane må trø til når Bergensarane feila. Kvar gong Bergen brenn opp blir Ostringane sendt sø til bydn for å bygga alt oppatt. I tillegg har dei i alle år holdt Bergensarane med bl.a. tømmer, ved, singel og sand, stein som nevnt over, skinn, fisk, frukt, kodn eller poteter.

I dag ser ein tydelige spor av Ostringane kreom som bore og skyt og sprenge alt vekk for å byggja flotte veiar, bebyggelse og infrastruktur ellers. Ein kan til dømes nevna flotte murar i naturstein langs store veiprosjekt (stein på stein) eller den nye Somletrikken som er det siste galmannsprosjektet til dei sø i bydn.

Ein Ostring skriv alltid Ostring øverst på CV’en når han søke jobb bortom fjordn. Då får han som oftast jobb på dagen.

Ein Ostring er i utgangspunktet veldig forsiktig med pengane sine. Men sku han ta seg ein tur sø te bydn og få litt i glaset, blir han fort rik.

Ein Ostring meina at ein middag alltid skal inneholda potet. – Dar e ikkje middag utn pote!

Poteter elle pote er so ein so viktig del av Osterøy at pota blir tilbedt som ein halvgud. Er alt på stell så er det –Goà pote!

Før i tie gjekk Ostringane kun på bedehuset, på dans, på Børsn elle på Chanti. No for tie kan du lika jedna treffa dei på ein fasjonabel bar i City of London eller ein cafè i Kuala Lumpur. Men dei passa på at dar e pote, enten i glaset elle på talerken. Den gongen var det kun to typar Ostringar. Dei som gjekk på bedehuset og som havna i himmeln eller dei som gjekk på dans og havna i helvete. I dag er det meir hips om haps og han kan lika jedna havna både her og der, so ho sa bruræ.

Steder på osterøy

 • Hosanger
 • Fotlandsvåg
 • Tysse
 • Lone
 • Haus
 • Valestrand
 • Bruvik
 • Lonevåg
 • Hat-land
 • Borgo
 • Haugo
 • Hjellvik
 • Hamre
 • Mjelstad
 • Kleiveland

Fotlandsvåg

Fotlandsvåg er en liten plass på Osterøy. Folkene som kommer fra Fotlandsvåg kallar vi fotlendinger. Det er fordi det lukter føtter av de, og navnet Fotland stammer fra det latinske ordet fotosisstink som betyr fotsvette. Viss du virkelig vil passe inne i Fotlandsvåg, er det et must å ha Osterøy racerlag-genser, klogger, traktor og wonderbaum i ruten, og helst bør du være medlem i Osterøy racerlag, eller kjøre rally, da er du virkelig inn.

Tysse

Tysse e ei perla tå ei bygd so strekkje seg heilt ner i frå sjødn og rett opp te da høgasta fjedlle på heila Osterøyne, nemmelig da stora, gjeva Høgafjedlle. Tysso e no kjent før Taien på kaien, so e president og kjøpmann dar inne. Tysse Mek, som e ein stor og flott mekanisk verkstad dar dei blant ant lagar tilhegjarar te å hengja bak på biln sin. Tysso e og litt kjent før den heisna digra kodnmøllo so står rett øve elve øvefor butikkjen te Taien. Dar laga dei mest sannsynleg kodn og/eller kodnprodukt. Få folk har klart å besøkja møllo, og komme levande frå besøkjet. Endå ferre har komme so levande frå da at dei kan fortella kva dei opplevde og såg inne på møllo.

Før var Tysso kjent for heilt andre ting, sånn som ferja, og buss til Kleiveland. Ferjo gjekk frå kaien te Taien og nord te Vikanes. Og vidare te Stamnes, og so te bakars te Tysso via Vikanes. Bussen til Kleiveland, gjekk til Kleiveland.

I gamledaga va da heilt vanlig at Tyssingane festa litt no og då, og da ryktast at da va ein kar so va so heise på fest at han ikkje klarte å komma seg heimatt te kåno, før da va gje ti daga. Ei heil veka ette gjebisse og trekkspele va komme heim. Da va òg heilt vanlig på Tysso før i tida og megla litt i salg og kjøp på hus og eigedom, når ein va godt på ein snurr. Og va ein i litt for godt humør, so kunne ein risikera å fråskriva seg både hus og fjøs, kåna og unga, og jenna bere verta sittjande att med to undulatar(eine av dei daud), ei skoøskja med museskit i, og ein påse med litt havregryn. Noko som i og før seg va mykje på den tida, men som likavell va ein dårlegare deal enn å ha alt anna so ein brukte å eiga i tillegg.

Lone

Lone blir kalla Osterøys perle av dei få som bur på den vesle plassen. Det er fordi plassen utstrålar av rein nautur, reint og fin elv, frodigt dyrerik m.m. Når du først besøkjer Lone så bør du ta deg ein tur til den lokale fiskeelva, nemmleg Loneelva. Dar kan du få sjå fleire flotte eksemplarar av Lonelaksen. Viss du er meir intersert i fotball så kan du ta deg ein tur til Lone Stadion, som ligg kun eit steinkast vekk i frå den berømte Lonebrua. Men pass på og ikkje køyr fortare enn 40 km/t i området, ellers er du langt forbi på ein augneblink.

I Lonevåg, ved utløpet av Loneelva kan ein ofta sjå sokalla rånebilar køyra rundt på måfå. På passasjersida sit ofte ein medbygding framoverlent, med caps og open munn. Det er delte meiningar om kva denne posituren kjem av men dette er ein av grunnane til at folka her ifrå i mange år har blitt kalla for Gjerstågapar.

Haus

Folk frå Haus er som regel veltrente og aktive gjennom friidrett, fotball og handball. I Haus er det eit must å kunne springa 60 meteren under 7 blank! Ellers er hengeplassane i Haus den lokale butikken, Bir sin avfallsstasjon i Mjeldalen, Kyrkjo og Krekklå. Utan at det er så mykje å skryta av.

Krekklå e mest kjent so ein plass da ein på sumarstid gjer på ein eller fleire av desse tinga; Badar, grillar, drikk eller druknar. Mykje det same som foregår i kyrkja i Haus.

Haus har fenje eit spøkelsesby-stempel ette dei møste ferjå si. Detta stempele ligg i ein utstillingsmonter på Kiwi´en, og da e gratis inngång. Men da e jo vanlig folkaskikk å kjøpa ei lefsa eller ein påse kampfer, når ein føst har forvilla seg innom, gjedna tatt feil tå høgre og venstre når ein va på Bir med ein gammal kompis.

Valestrand

Valestrand, Valstrand, Valestrandsfossen eller Vakre Valestrand. Kjært barn har mange navn. Ei perla kjent langt utover landets grenser.

Folka frå Valestrand blir kalla Valingar. Navnet har sitt opphav frå vikingetida, og kjem av venleiken til dei som budde der inst i Valestrandsvågen. Viss du kjem i frå Valestrand så er du mest sannsynelig ett hakk meir sivilisert enn resten tå øyne! Hengeplassen på Valestrand er enten butikken eller den lokala fotballbana. I gamle dagar Snecken og før det Dampskipskaien. Sentrum eller Fossen var i gamle dagar kjendt som Reppen.

Dei har heller ikkje endra musikksmak sidan midten på 70-talet og ALLE på Valestrand heiar framleis på rockegruppa KISS, noko som gjer utspring i litt alternative aktivitetar (ref. KISS i Oslo)

Stadsnamn og plassar på Valestrand: Bullaåsn, Bullabrekko, Bullagrane, Bullahuset, Bullaelve, Bullabautaen og Reigstad (Restå)

Valestrand eller Valestrandsfossen var i utgangspunktet to gardar, Valestrand og Reigstad. Etter kvart har ein delt opp desse gardane og ein har no fått ein meir moderne struktur som også til dømes kjem fram under 17.mai-feiringa. No har ein delt inn i 6 ansvarsområder som består av Reigstad i spissen, Reigstadåsen (På folkemunne Åsn), Vardaln, Bakkjen/Sentrum (Inklusiv Bullaåsn, Røskeland, Burkeland, Brakvatne), Eide og til slutt Rundhovde. Før dei so veit kor henn Røskeland og Burkeland ligg, so kan da jo kanskje tenkjast at da e nåkjen so ikkje veit kor Røskeland og Burkeland ligg, so har bestemt at dei høyre te sentrum ansvarsområdet. Men dei om da.

Folket frå Valestrand har aller vore serleg begeistra for øvrigheita. I gamle dagar var dei kjent for å dumpa futen midfjords med ein stein om foten. Sendte Danskekongen ein ny lei han same skjebne, viss han ikkje gjorde som han fekk beskjed om.

Valestrand er kjendt for sin høgkultur og då spesielt når ein kjem til den lokale fotballklubben. Medan Edward Grieg sat på Skaffarhaugen ein sumardag i 1862 og komponerte 'Morgonstemning' var Oln (Ole B.Bull) sta til England og såg på Notts County. Det er ein av grunnane til at Valestrand Hjellvik FK i dag spelar i svarte og kvite drakter.

Valestrand var i si tid ein del av Hamre kommune og styrte halve Nordhordaland og Åsane.

Valestrand er no einaste bygda igjen på Osterøy som framleis har ferja noko som igjen er ein av grunnane til at bygda blomstrar som aldri før. Bullaferjo

Dei Valstrand hadde i si tid 11 garveri samt ullspinneri, noko som blant anna førte med seg bygging av Reståstemmå, Rundhovdastemmo og Kringastemmo. Alle skikkelige bygde med respekt for seg sjølv har minst ei stemma.


Folk frå andre deler av Osterøy omtalar ofte Valstrendingar som: - Dei e ikkje riktig kloke dar nere på Valstrand eller - Dei må ikkje tru dei e so mykje bedre enn oss, for da e dei ikkje.... Folk få Valestrand, på si side, set pris på omtalen

Valingane likar spesielt godt å media. Da bevise dei ein gong i året, då dei reise til byn iført ski på beina. Ingenting galt med ski tenke du? Problemet her e at me snakka mai måned, og då e da dårligt med snø i bydn. Heldigvis e da ein gjeng inne på tv2 huset som foreviga detta på nyhetena, slik at me andre kan sitta heima i sofaen å sjå kor tøsjen dei e....

Grender på Valestrand

Reigstad (Restå) – Sjølve perla på Valestrand og bygdas utspring. Her kan ein finna helleristningar i fjøresteinane datert yngre jarnalder, som bl.a omhandlar matematiske formlar for betre utvinning og dyrking av kodn, høgtidlege dikt og nidviser om dei Runhovda. Arvefienden dei Restå er Rundhovde. Før i tie måtte alle på Valstrand velja sia om dei holdt med Restå elle Rundhovda. No har dei begynt å yppa seg i utbrytargrende Reigstadåsn og blir av mange sett på som ein ny rival. Skulle ungane laga pilebua, før i tie, måtte den væra so kraftig at den rakk øve våjen, med spikar i spissn. Nokre kjente plassa på Restå er Reståstemmå, Kvilestein, Rosshajen, Åsn , Kleive, Kleppefjelle, Nerafjelle og Øksnaberge.

Rundhovda – Som nevnt arvefienden te Restå, sjølv om dette har tapt seg litt dei seinare år. På toppen av Rundhovda har da no kome so mykje grantre at dei ikkje lenger har kveldsol, men dei har til gjengjeld nydelig utsikt og kan sjå sole borte hjå dei Restå.

Vardaln og Myre – På folkemunne U-daln, men i Myrane er da fint. Hovedfienden er Reigstadåsn og for ei stund tilbake hadde ein dei berømte krigane i skogen mellom grendene. Dette blei det ein brå stopp for då Svenken slapp ein stor stein i frå toppen av eit grantre og traff skuldra til ein stakkar. Men da gjekk som oftast bra. Dei Vardaln va krigerske og hadde også cowboy og indianarkriga i Valestrandsmarka. Det hendte ofte at unga ikkje kom heim til middag, då dei stod gjenglømte og tjora oppetter ei bjørk inne i skogen.

Brakvatne og Erstå – Da har hendt at folk berre ska ha seg ein tur rundt Brakvatne og so kome heimat ett par daga ettepå med grønska på knena. Gjestfrihetn har alltid vore stor hjå dei Brakvatne og Erstå til tross for at Gjest Baardsen i si tid for igjøno grenda. Dei er alltid glad for å sjå folk. Det var på Brakvatne Oln i si tid lærte å spela fela og seinare annla flotte rideveia.

Burkeland – Her bør ein ikkje ta turen uten følgje med lokale. Det lurer farer bak ein kvar sving og løehjørna. Før i tie regna det ofte stein og ein var hyppig utsatt for brannar, men dette har heldigvis avtatt dei seinare år. Ein skulle tru mange var i slekt men dei fleste er eksentriske på kvar sin måte. Dei fekk i si tid grina seg til å ga på skule på Valstrand til tross for at dei Loftås gjekk på Hauå.

Røskeland og Elvikje – Her går det muligens noko roligare før seg, men dar e mykje veltrente folk. So visst du e ute å spring markje ein dag, og nokon kjem susande forbi, so e da nok nokon frå detta området...

Bakkjen – Bakkjen har i alle år vore eit oppkomma av eksentriske folk som har krydra tilværelsen for både kvarandre og Valestrand elles. To naboar som aller snakka med kvarandre før dei passerte dei 90, då den eine utbraut – Eg ser du går og dreg på dauen….

Eide (Eie) – Før i tie va dar berre ein liten gard her før heile Eide vart regulert for bustadformål for splint. Då kom da rein god del innflyttara og splint frå hi siå som krydra tilværelsen for dei Valstrand. Det tok ei stund før dei blei skikkele assimilert i bygda men no virkar det som dei fleste har skikka seg.

Skår – So långt oppe i liane at dei har eigen pub til tross for rikjele med sjenkestove nere på Fossn.

Kvammen – 3 hus på veien til kyrkjes hjå dei Hamre.

Hauå – Ei drabantgrend dei Valestrand. Da har vore snakk om å plassera ei splitter ny ferist i Hauvikje.

Bruvik

Folket frå bruvik blir kalla får bruvikanarar, det er fordi at bruvikanarane er eigentleg indianarar, long tid tilbake. Oldtidens forfedre kom nemmleg frå indianarland, men rømte til Bruvik, for dei trudde ingen kunne finne dei der inne. Bruvik har fleire kjente ting. Dei har bygdakinoen,den vert på lokalt folkemunne kalt "aksel trefot", då han so styre den heite aksel og har trefot.

butikken,også kalt hesjedalslaget, vert styrt av Jan conradn,

da trur eg var alt.

Bruvik har sitt eige Alcatraz - Ulvsnesøyne elle Olsnesøyne, beskreve under Avdeling Osterøy

Filmen "The rock" er og spelt inn her. Kort fortalt om filmen for de som ikkje har sett den : Ei gruppa elitesoldater leda av oberst Francis X. Hummel (Terje Stokkseth) okkupera øyne Alcatraz (Ulvsnesøy) og true med å senda biologiske stridshåve mot Vaksdal. For å stoppa dei må FBI-agenten Stanley Goodspeed (Petter Ågotnes) få hjelp av den einaste fangen so har klart å rømma frå Alcatraz og komme frå da me livet i behold, John Patrick Mason (Kjell Ågotnes).

Flatevad

Flatevad er den flottaste plassen tå dei alle. Flatevad er også ein eigan by som blei grunnlagt av Ismannen og Lars Monsen på deiras Bryllupsreise.

Her finner du verdens finaste badestrand kladt "stemmå", du finn også ein av dei flottaste skogar kladt "skojen". I idylliske Flatevad finn du også Lobas(Legally producing Of Bitches AS,Osterøys mest suskessfulle bedrift innan ulovlig lovlig produsering.

reiser du litt forbi Flatevad, og litt oppøve ein skrånig havnar du på Hagebø, her forsvinn opptil fleire folk daglig, mest forvirrade husmødre i 40års alderen, som har tenkt seg ein tur på Stongfjellet, grunnen til at so mången folk forsvinn er at mesteparten av innbyggerane e øve 80 år og ikkje har fått med seg at krigen e øve, men det lurar også ein annan skummel fare der, nemmelig Alami Salami, eit håreta beist som lurar i skogar og mark, og et som oftast hunder med nokon unntak

Borgo

På Borgo e dar so bratt at til og med kråkena e steghalte. Ska ein klara å veksa opp på Borgo bør ein være litt hardfør. Skulle ein komma te å rudla elle ga te høvdes kan ein risikera å havna neri bekkjen i Gjele elle havna på vatne. På Borgo lære dei seg å sømja før dei lære seg å ga på flatmark. Ser du nåken som går voldsomt framøvelent elle som mesta går te høvdes, e dei mest sannsynlig utonna dei Borgo.

Gardane på Borgo strekkje seg heilt i frå Hauvikje te Lonevåjen, men til tross for da e da mesta utråd å driva dei grunna topografien. Dei kan ikkje bruka forhaustar og må ha slåmaskina i tau når dei sler. På ei an sia rudla grase nerigjøno bakkane og mesta rett inn i løå. Mesta all logistikk føregår med løypestreng.

Hamre

Hamre er vel den råeste plassen på hele Osterøy. På Hamre er det en skole, en kirke, en kiosk/bensinstasjon og masse råe folk. Hamre ligger ikke så langt unna valestrand. Det er en badeplasss kallet klokkarneset. På Hamre er det ikke bare råe folk, det er også noen små idioter som tuller seg hele tiden.