Ikkenytt:Koking av ørevoks

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 28. juli 2021 nøyaktig klokka 01:44

30 mars 2006 


Stedet hvor det produseres (om enn noe uklart bilde !


Det har lenge vært stor uenighet innen de medisinske fagene om hvor lenge en skal koke ørevoks.


Bakgrunnsstoff vedrørende selve stoffet[rediger]

Øre-nese-hals avdelingen ved Sykehuset i Namsos tilhører Helse Midt-Norge og har som de øvrige avdelinger på de forskjellige sykehus i helseregionen, svært dårlig råd. I hvert fall har en ikke råd til å ha pasienter i noe særlig antall innlagt på sykehuset.


Helseministeren[rediger]

Helseminister Brustad har gjentatte ganger sagt at en aldri har bevilget så mye penger til helse som i år. Det er korrekt for regionen sin del, og aldri har en heller betalt så mye renter og avdrag på tidligere lån, slik at en ikke har penger tilbake til pasientene. Og ikke minst har pensjonsutgiftene for de ansatte økt dramatisk. Vil ikke i denne sammenheng nevne legelønningene. De taler for seg selv.

Helseministeren på besøk hos Helse Midt-Norge


Lokalt initiativ[rediger]

Øre-nese-hals avdelingen har imidlertid gjennom en årrekke spedd på inntektene sine med salg av ørevoks. Et prisverdig tiltak, sier helseministeren. En framviser her et initiativ og en oppfinnsomhet som det ikke finnes maken til ellers i helsenorge. Gjennom dette salget har en greid å holde aktiviteten oppe slik at det i tillegg til leger, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og renholdspersonale, samt pårørende i en salig blanding, har vært dager hvor en har observert pasienter på avdelingen. Ikke mange, men dog.

Anonymisert pasient (i henhold til Lov om Personvern

Pasientbehov[rediger]

En må ha en og annen pasient innom for å skaffe råstoff. Vi setter for øvrig noe av voksen på dyrking sammen med bakterieprøver osv. sies det fra sykehuset, og det er faktisk mulig å om ikke få ørevoksen til å formere seg, i det minste øke litt i omfang. Mulig noe mer porøs, men dette tiltross, betydelig større mengde når en ruller det i ball.

Smaksprøver i kantina på sykehuset

Behandling av råstoffet[rediger]

Rulling i ball. Dette er den mest anerkjente behandlingsmåten av dette råstoffet. Allerede på 3dje trinnet i barneskolen er menneskene i stand til å benytte denne teknikken. Det er selvfølgelig grader av rulling, men enkel rulling med to fingre er en anerkjent begynnermetode og både kan og skal benyttes av den uerfarne.

Et kjent ordtak er her: En skal begynne i det små, skal det stå.

Eller noe sånt.

Avansert rulling ved hjelp av høy, er for den viderekomne.


Metode[rediger]

Utviklingen i metodikk har ikke stått stille der eller i samfunnet ellers. Teknologisk utvikling ved hjelp av 3D-datamodeller, forsket fram ved NTNU i samarbeid med SINTEF har gjort ikke bare rullingen, men også selve kokeprosessen til et studium i seg selv. Ved NTNU vil det ved neste semester opprettes egen rulle og kokelinje (RUKO 4) (4-tallet er selvfølgelig vekttallet for årskurset ved linjen, men det er vel kanskje for den jevne leser, en selvfølge)

Elever ved NTNU

Koking ved 200 grader Celsius[rediger]

Vi går ikke så dypt inn i kokeprosessens innerste hemmeligheter her i en så kortfattet melding, men den som har prøvd å stikke fingeren eller fingrene i vann med en temperatur av 100 grader Celsius, vet etter en ganske kort stund at det er varmt, Og en skal ikke ha mye fantasi for å forestille seg hvordan det er å stikke fingeren eller fingrene i vann som har en temperatur på 200 grader Celsius. Det samme er det selvfølgelig for dette stoffet. Ørevoksen får en ganske virkningsfull sjokkbehandling og trenger flere dager på kjøla for å komme til hektene, eller rettere sagt for å komme tilbake til sin opprinnelige konsistens. Da er den kokt, og det som da står for tur er selve tilberedingen før servering eller som en kan si, produksjon for kommersielt bruk. Dette er kanskje en noe kunstig eller svulmende formulering, men for en med industri bakgrunn, helt dekkende.


Ikkenytt vil i en senere artikkel komme tilbake til bruken av ørevoks etter koking.
Tilbake til Ikkenytts forside