IkkeFORSK

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk
IkkeFORSKs hovedkvarter. Deler av øverste etasje disponeres av Ikkiversitetets ledelse. Resten av etasjen er leid ut til Dagbladet.

IkkeFORSK (Ikkepedias Kybernetisk-Kunstige Ekspertforskningsinstitutt) er Ikkepedias satsningsprosjekt innen forskning og høyere utdanning, og drives i samarbeid med sentrale norske institusjoner som Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, Supperådet, Kunnskapsforbundet, Kunnskapsforlaget og Kunnskapsløyse. Det ligger i instituttets mandat å forske fram den beste mulige utgaven av sannheten, og bidra til å forbedre eldre, ubehagelige sannheter. Administrativt er IkkeFORSK underlagt Ikkiversitetet, landets viktigste institusjon for inn- og utdanning.

Historie og visjon[rediger]

Etter at sentralkomiteen for utdanning og forskning vedtok å slå NTNU sammen med halvparten av de andre universitetene og høgskolene i Norge, var det mange som stilte seg kritiske og mente at institusjonen ville stå i fare for å miste seg selv. De dystopiske spådommene skulle straks vise seg å slå til, idet NTNU-er begynte å poppe opp over hele landet, fra Gjøvik til Ålesund, med fordyping i alt fra kommentarfeltkultur til traumene som oppstår etter å ha blitt omtalt ved feil pronomen. Høgskolenes kamp om å bli universitet fulgte – alle ville overta etter NTNU.

I prosessen gikk sannheten tapt, og det skulle gå over ti år før arkeologer fra nettopp IkkeFORSK fant den igjen i en container på stranda innerst i Bottenvika.

Det var i kjølvannet av dette at IkkeFORSK så dagens lys, først som en løs stiftelse under navnet Forskningsløst initiativ. Behov for mer kunnskap og markant økning i antall argumenter innleda med «forskning viser» var blant drivkreftene som gjorde IkkeFORSK til en suksess helt fra starten av. Prosjektet drives i tråd med Ikkepedias ånd, og både allmennprinsippet og den innholdsløse filosofien står som røde tråder som strekker seg i alle retninger gjennom IkkeFORSK.

Forskningsområder[rediger]

IkkeFORSK har en smal og tydelig profil som et sannhetssøkende forskningsinstitutt, og er en av Ikkepedias viktigste kilder til kunnskap. Blant forskningsområdene er:

  • Samfunn, arkeologi og historie
  • Språk og retorikk
  • Religion og ikkepedisme
  • Matematikk og teknologi
  • Medisin, farmasi og kvakksalveri
  • Kultur og musikk
  • Balansen mellom fakta, alternative fakta og antifakta

Viktige bidrag[rediger]

IkkeFORSK har bidratt med uvurderlig kunnskap innen mange fagområder, og står blant annet bak avsløringen av hyklerne bak det falske leksikonet Wikipedia, oppdagelsen av det kvinnelige kjønn, ostehøvelen og Hëittapillta, og er tungt involvert i Sylteagurk-konspirasjonen.

Offentlig finansiering av antigravitasjon-skatten er trolig IkkeFORSKs aller største bidrag på det samfunnsfaglige feltet. Etter at atomforskning kom på moten og liksomforskere begynte å lage svarte høl og skyte hverandre med subatomære partikler for moros skyld, dreiv markedskreftene prisen på nøytrinoer så langt ned at det ikke lenger var mulig å finansiere antigravitasjonsarbeidet. Stadig færre hadde råd til å betale antigravitasjon-skatt av egen lomme, og snart var det ikke andre lommer å få tak i heller. Situasjonen var så prekær at det var fare for at gravitasjonslovene måtte oppheves, men forskere ved IkkeFORSK visste råd. Som kjent kan Norge redde verden, slik vi eksempelvis redda klimaet gjennom klimakvoter, dieselforbud og bilfritt bysentrum i Oslo, og gjennom IkkeFORSK-forskernes forskning kom Norge verden til unnsetning nok en gang. Modellen foreslått av forskerne, å gjøre antigravitasjon-skatten skattefinansiert i Norge, tilførte verdensbanken sårt tiltrengte midler, slik at gravitasjonslovene fortsatt kunne håndheves.

IkkeFORSK står dessuten bak den banebrytende oppdagelsen at fakta og antifakta, i likhet med pasta og antipasto, utsletter hverandre med voldsom kraft. Oppdagelsen lå til grunn for de nye miljøvennlige bussene i Norge, som drives av at antifaktisk sladder fra gamle kjerringer (tatt opp og isolert av medlemmer av Forbund mot Prioritering av Eldre på Bussen) i kontrollerte omgivelser inni bussmotorene blandes med stykker av de endeløse hordene av den reneste faktakunnskap Ikkiversitetet har å by på. Klimagassutslippene gikk ned med nesten 114 prosent, noe som gjorde at Norge ble nettoeksportør av kraft til naboland som Tyskland og Bergen.