MediaWiki-API-resultat

Dette er HTML-representasjonen av formatet JSON. HTML er bra for feilsøking, men ikke passende for bruk i applikasjoner.

Angi parameteren format for å endre utdataformatet. For å se ikke-HTML-representasjonen av formatet JSON, sett format=json.

Se den fullstendige dokumentasjonen eller API-hjelpesiden for mer informasjon.

{
  "error": {
    "code": "internal_api_error_DBConnectionError",
    "info": "[efd428f6bc2d3fd24f3f4abc] Caught exception of type Wikimedia\\Rdbms\\DBConnectionError",
    "errorclass": "Wikimedia\\Rdbms\\DBConnectionError"
  }
}