Spynorsk

Fra Ikkepedia, det innholdsløse leksikonet
Hopp til navigering Hopp til søk
Aasensak.jpg
Artikler
Før 1900 | Etter 1900

Norsk Språkråd

Språkformer
Elg | Norwengelsk | Riksmål | Svorsk | Bokmål | Dialekt | Trøngelsk | Samnorsk | Selvmål | Sidemål | Spynorsk | Bøgmål | Wannabe-Latin | Oksesnakk |

Røverspråk | Nynorsk | Høgnorsk | Fjortisspråk | Tilbakestående | Ufrivillig nynorsk | Ost

Personer
Ingvar Flaasen | Henrik Ibsen

J.S.Welhaven | Henrik Wergeland
Knud Knudsen | Sylfest Lomheim
De Fire Store

Emner
Morra di | Sær skriving
Rettskriving | Dikt på nynorsk
Fjortisnorsk | Norske ordtak
Approve.png Denne artikkelen er godkjent av Ikkepedias administratorlag.

«I var den første til å skrive om "Nynorsk Ordliste" til "Spynorsk Mordliste".»

- Kjell Magne Bondevik om spynorsk

«Så...mange...ord!»

- Blondine om spynorsk

«Perfect!»

- Ivar Aasen om spynorsk


Spynorsk er et meget omstridt skriftspråk, men takket være en sjenerøs bonde- og småbrukerstand på Vestlandet, er dette språket blitt tilgjengelig for alle og enhver som nå dessverre må ha dette som obligatorisk fag i norsk skole. Målformen må slett ikke forveksles med nynorsk. Ingvar Flaasen er en patriarkalske spynorskens far. Ingen vet hvem spynorskens mor er, men det antas å være ei løssluppen Sunnmørshore.

På noen busser på Sunnmøre sto det tidligere: Ikkje i raute te Sykkjylven. ( ! ) Hørt slikt, hva dette skulle bety er det ingen vanlige nordmenn som vet, men dette kunne tyde på spynorsk, som var kraftig iblandet lokale dialekter. Men spynorsk har lange tradisjoner, der dialekt var en vesentlig kilde til språket. Det egentlige opphavet til dette meget spesielle språket er fullgodt forklart i artikkelen Norsk språkhistorie før 1900.

Klassisk spynorsking fra Volda-traktene. Legg merke til den fete underleppa som brukes til å fremheve den karakteristiske ordlyden som kjennetegner spynorsk. Denne leppa er opparbeidede egenskaper som har gått fra slekt til slekt i generasjoner på vestlandet, og da sesiellt på Sunnmøre. "Å slengje med leppa", som desverre Sunnmøringene så ofte gjør, betyr i praksis at man snakker spynorsk.
Pappeske-spisende spynorsking. Å spise pappesker er en tradisjon som holdes i hevd blandt spynorsktalende vestlendinger. Se Norsk språkhistorie før 1900 for nærmere forklaring på fenomenet.


Grammatisk kaos og frustrasjoner i fleng[rediger]

Mange forveksler spynorsk med nynorsk. Nynorsk var, og er fortsatt et forsøk fra nynazistene på å gjøre det norske språket kjedelight, og rett og slett drittstygt. Da dette ikke lyktes konverterte de fleste til spynorsk, som synes å være svært likt. Skoleelever gjør ikke denne misforståelsen noe bedre ved å fjerne den første bokstaven i spynorsk som en spøk. Lærere over hele landet prøver febrilsk å rette opp i dette ved å skrive til bokstaven som mangler, men det er rett og slett ikke nok ressurser i skoleverket til å gjøre dette. I frustrasjonen som oppstår, har lærerne kastet både viskelær og tavlekritt på veggene. I Stryn er det vanlig å spise pappesker for å få utløp for frustrasjonen.

Noen eksempler på spynorske bøyninger[rediger]

 • Ein Italienararar - Italienararararen - Italienarararararar - Italienararararane
 • Ein eldmørjestad - Eldmørjestadaren - Eldmørjestadararar- Eldmørjestadaranareane
 • Ein Synålsrasende spetakkelsmaskins innretning - Synålsrasende spetakkelsgreier innretningen - Synålsrasende spetakkelsmaskinar innretninganeararanar - Synålsraserte raserimaskiner spetakkelsmaskinane innretningararaneareanare.
 • Eg gjekk - eg snubla - eg ramla - eg reiste meg oppatt - eg gjekk viare.
 • Å henge - Hong - Slong - Dingla

Utsagn hørt i Fjellfjordlia --Olafarfur! Du må vakne! Spyidianararararane kjem! Og hugs, kjauttgryte servert i pitabraud er godt! --høh, pitabraud, høyrt slikt!

Anbehetelse-ord[rediger]

Er det noe spynorsk-brukere hater med hele sitt hjerte, er det såkalte Anbehetelse-ord, som betennelse, bekjentgjørelse, dumhet, osv. Disse ordene er påvirket av kvalme onde språk som tysk og dansk, som er befengt av Satan. I spynorsk er det vanlig å bytte ut disse prefixene og suffixene med andre, som -leik og -nad. Her er noen eksempler:

 • Leilighet = Leilegleik
 • Angrep = Gripnad
 • Nyhet = Nyleik
 • Begynnelse = Byrjnadsleik
 • Forelskelse = Omleikselskdom
 • Utholdenhet = Uthaldnad

I andre ord har man også valgt å kun fjerne disse stavelsene istedenfor å bytte dem ut:

 • Berømmelse = Rømm
 • Anbefale = Fale
 • Anelse = ...

Disse reglene gjelder også på navn, hvis man skal være ekstra konservativ. Heter du for eksempel Bente eller Anna må du helst unngå å nevne navnet ditt på spynorsk, eventuelt lage en egen variant med andre stavelser. Det verste tilfellet er navnet Else, hvor noen velger å si at de ikke har noe navn i det hele tatt, mens andre bare kaller seg Dom eller Leik.

Merk at det i tillegg blir lagt til noen ekstra endinger, som -nad, -leg, -dom, -heit, -sam og -leik under visse omstendigheter, som:

 • Omstendighet = Omstendnadligheitsamleikdom
 • Innholdsfortegnelse = Innhaldsleikforteikningsheitdom
 • Rengjøring = Reingjernadssamhaldsdomheitleik
 • Rettferdighet = Rettskaffnadsheitleikdom
 • Nødvendighet = Naudsynsamheitlegdomleiknad
 • Tilfeldighet = Tilfeldnadsheitleikdom

Endinger kan õg nyttast slik:

 • Samleie = Samleik
 • Inne = Innånninnene

Nokon vanlege ord og uttrykk brukt i spynorsk med forklaring[rediger]

 • Antimageritetsmatinnputtjars(morgons, ettermiddags, kvelds)stund = frokost, ettermiddagsmat, kveldsmat
 • Askeskitna kvitheitleikdom = Neger
 • Att- og framfararlapp = Tur/returbilett
 • Bergskrallarbeta, bergdondrar, krigle-sprengfjøl = Dynamittgubbe
 • Bergskrallarkar, bergdondre-kar = Skytebas
 • Beingnafsar = Hund
 • Betydlegheitleikgjere = Bety
 • Biletepåeinaugneblinkapparat, apografi-fotografat, fatopragi-oppografat, ljosskjotar = Fotoapparat
 • Bodleikdom = Regler, lov
 • Bodleikdompåpassingsdømnadsmann = Dommer
 • Bokstavsammensetning = ord
 • Blodomlaupspumpar = Hjerte
 • Blæsleiksoga = Værmelding
 • Brummekasse = Volvo
 • Dragaut og skubbasaman-lurveleven = Trekkspill
 • Eldmørjeboks, Fatatiboks = Tenner, lighter
 • Eldmørjerøyr, eldhose = Pipe(hus), kan også brukes til tobakkspipe
 • Eldmørjestad, vedsprakar, heitar = Peis, Vedovn
 • Eldsutt, glosutt = Sigarett, sigar
 • Elektroeldsutt, elektroglosutt = E-sigarett, vape
 • Etarhol, matpåkastar, kakelur = munn
 • Fjerntalar, frettarboks, kjeftarkasse = Radio
 • Fjerråbrengja = Telefonselger
 • Fjordknallar, flotehysskje = Båt (fortrinnsvis snekke)
 • Fjordsti, vatnveg, vegboge, storvassfjøl, vassovergongskonstruksjon = Bru
 • Fjølete mangefunksjonabilitet med rare bein = Bord
 • Fotfjøler, snjofjøler = Ski
 • Fotfjølmaskintråkka veg = Skiøløype
 • Fram- og attfarar-ballspel = Tennis
 • Fram- og attfarar-ballspel på bord = Bordtennis
 • Framhovudstaurmerraknegg = Enhjørning
 • Frettarlur, slarverøyr, kaukelur, talatut = Telefon
 • Frettarstaur, slarvestaur, hendepåle = Telefonstolpe
 • Fruktljos, ljosglimebolle = Lyspære
 • Fødeheim, innovertut = Kvinnelig kjønnslem
 • Fødeheiminnbrotar = voldektsmann
 • Glasskivar, augneglas, trynekikkert = Briller
 • Gummihettehamp, banstengsle = Kondom
 • Gjønåluftskaukar, kaukeboks = Mobiltelefon
 • Glyfsesprutgreie = Påhengsmotor (frå Flåklypa)
 • Haggisæitannde musehus = Skotske undertøy
 • Hakkavis koma opp imot stovedør innretting, traskestige = Inngangstrapp til huset
 • Hardpakka mineral, Steinhardt mineral = Stein
 • Havbrusar, vassfresar = Skip
 • Havrehemoridefresar, havreknallert = Hest
 • Helemskaking = Hjernerystelse
 • Hemoridefresar, knallert = Moped
 • Hensnad = Hensikt
 • Himmelhøgtsvaiande reisverk = Skyskraper
 • Hjonpappenheimar = Partner (felles, gjelder begge kjønn)
 • Hjonfjenga = Partner (kvinnelig)
 • Hjonpotte = Partner (mannlig)
 • Hugsekjepp, staurhugsar, Hugsestaur, skalleforlengar = Minnepinne
 • Hugleik på staur, kjærleiksutt på stilk = Kjærlighet på pinne
 • Inntreng i avlekanalen, Innbråt i fødeheimen = Voldtekt
 • Isvandrar med slagstaur = Ishockeyspiller
 • Jarngamp, jarnbrølar, hjulgamp = Traktor
 • Jarnslengjar, jarnkastar = Kanon
 • Jarntralle = Tog
 • Kjeftleik = Språk
 • Kjønnshårvekstnadframleikdom = Pubertet
 • Kløandes svart lusehus i buksa = Kjønnshår
 • Kladdetalartut/kladdekaukelur = Toutch telefon
 • Kunnskapsgjevar, Slavedrivar = Lærer
 • Kraftpoengframsyning = Power Point Presentasjon
 • Kring-røyra å sjå borti kråa oppsettnings-greier = Radiator (varmeovn)
 • Kringomstaur-lauparrenn = Slalåm
 • Kroppskondom, søvepøse = Sovepose
 • Kånedengjara = Pilotbriller
 • Kvite iskalde krystallar samenpakka = Snø
 • Kvite iskalde krystallar samenpakka i hauge = Brøytefond
 • Kvitkappefrakkmann= Forsker
 • Kvisleis = Hvordan
 • Kølkjeft = Fisk
 • Langtbortisyninom-vindauga, langsynsskap = TV
 • Larmrøyr, folkehose = Buss
 • Larmsti = Bilveg
 • Larmtralle, Merralausdoning = Bil
 • Laussnippa = Prostituert
 • Livnaden = livet
 • Ljosbileteframvisar = Projektor
 • Ljosslengjarrøyr = Lommelykt
 • Ljosstaur = Gatelys, lysmast
 • Lågfrekvent bulder = Bass
 • Maskintråkka veg = Løype
 • Medvræl = konsonant
 • Merraknegg = Hest
 • Merrakneggardonning = Hestevogn
 • Merrakneggarhus = Stall
 • Merrakneggarstol = Hestesal
 • Merralausdoningsgjøymsle = Garasje
 • Nokiumbelagenfolkevogn = Stridsvogn
 • Noregs skinnskyvarlag = Norges Onaniforening
 • Vetlemjuk vindaugeutsjåing = Microsoft Windows Vista
 • Ofjelgt, ofseleg, gyseleg = Ufyseleg, ekkelt
 • Ofseleg ihuga mann traskar med larmande gras-karvemaskin = Mann som slår plenen
 • Ofseleg ljosglime samt etterpå kraftige skrall borti bakkom = Tordenvær i lia
 • Oppslagsinnretning for ymse ofselege himmelnedfall = Paraply, brukt i de ytre deler av Sunnmøre
 • Laus-smygar, laustut, førkjeleike = Dildo
 • Pifte = Trompet
 • Porselensvatns-skitstamp = Vannklossett i porselen
 • Pråmsvødd = Båtis
 • Ranglevogn = Bil
 • Raparvatn = Brus
 • Raufoss, sjuttu = Diaré
 • Rauhålsgitar = Aukustisk gitar
 • Raukvilevipp = Gyngestol
 • Rautarbole, møøheim = Fjøs
 • Rettoppognedfestlegkar = Standupkomiker
 • Rifflabetar i raud saus = Rødbeter
 • Rompekvilevippa = Gyngestol (Raukvilevipp)
 • Renna i bakkom og samstundes slengja seg upp i lufta-lauparrenn = Hopprenn
 • Romperistar, Sjølgåande røvareistar = Motorsykkel
 • Rumpeholdane avlastingsbasera trespikke = Stol
 • Rullestove = Campingvogn
 • Samanstørknamjølkekakaobønetreprodukt = Melkesjokolade
 • Samanstørknasnjofargakakaobønetreekstrakt = Hvit Sjokolade
 • Samanstørknaoppheitbarkakaobønetreprodukt = Kokesjokolade
 • Sjøltråkkaveg = Sti
 • Sjølvræl = vokal
 • Skakamjølk = Milkshake
 • Skallekuling = Hjernesjau (eng. brainstorm)
 • Skithus, rautømmestol = Toalett, bad
 • Skitspylar, taljefjelgar = Dusj, (også brukt ved vask)
 • Skitstampvaskar = Badekar
 • Skrevekringle, skrevarhjul, trøkamel = Sykkel
 • Skryvjing, ritning = Skriving
 • Slengja rundt og fretta nyhende-kar = Journalist i arbeid
 • Slingrevatn, remjesaft, kaukebrus = Brennevin
 • Slurpstaur = Sugerør
 • Slumpehøve = Tilfeldighet
 • Snjofjøl = Snowboard
 • Snøggtog = Personer fra Snøggs fotballag som går etter hverandre på rekke
 • Snøggvindauget, kjappglas = Hurtigruta
 • Spermgivar = Far
 • Spetakkelsleik = Uro, bråk
 • Spikmosar/-knusar, nagldengjarreiskap, åtdrusar = Hammer
 • Sponfjøl = iPad
 • Sprekkjnadleg gassbehaldar = Ballong
 • Storvolumsveggbeholdar = Skap
 • Straumbrev = E-post
 • Synålsrasende spetakkelsmaskin-innretning = Symaskin
 • Talartut, kaukelur = Mobiltelefon
 • Tangentfjøl = Keyboard
 • Tannhygienisk kjevabevegjarklatt = Tyggis
 • Testikkelfjernarbehandling = Kastrering
 • Tisseleik = Kjønnsorgan (felles, gjelder begge kjønn)
 • Førkjetisseleik (for jenter)
 • Forkatisseleik (for gutter)
 • Trillarfjøl = Skateboard
 • Traska rundt og tala over eteren = Snakke i WT (WalkieTalkie)
 • Traskesnakkar = Mobiltelefon
 • Trynsleikjing = Kyssing
 • Trynsleikjing kring etahølet, drev fjorgamalt kjøt mellom tenna på kvarandre = Tungekyss
 • Tungesleikjespade = Slikkepott
 • Undergrundsbjeffar = Subwoofer
 • Undarjordainnreiastugguløysing = Kjellerstue
 • Undervassframkomstmiddel = Ubåt
 • Uforståelegdom = Norsk/Bokmål
 • Uforståelegdomutrydnadsutvalet = Noregs Mållag
 • Utanlandsk samdans = Fotball
 • Utilrådeleg kinesisk hovudrabalder = Matematikk
 • Utseten = Utsatt
 • Vassnedfallnadheitleikdom = regn
 • Vatnskrud, laustak, flyttesopp = Paraply
 • Vinglefitte = Flaggermus
 • Veggkjeftarsmella/Veggbrølar = Høyttaler
 • Vårrulldame/vårrullmann = Asiater
 • Zebrapåkøyrsle = Gangoverfelt
 • Ålesymjarskitvatnhole = Svømmebasseng
 • Åsgangvangstav = Å gå i fjellet med staver
 • Åtabærsle, åtafære = Oppførsel

Spynorsk, skriftspråk og Norge[rediger]

Ingvar Flaasen som er spynorskens far skrev disse berømte linjene da han jobbet som mest med å utforme dette forferdelige språket. Når man ser hva han skrev her, så kommer ordtaket man kan ikke gjøre gull av gråstein til sin fulle rett:

«I Norge er det tre gjeldende skriftspråk, Bokorm, nynorm, spynorsk, samnorsk og samenorsk. Ved nærmere eftersyn utgjør dette hele fem skriftsproek. Det saom oer sposeielt i Noerge oer at disse sproekene gjoer det hele til en stor smoerje af diversitytiet dialeckticumstanse som ej er noget easy to unders forstaa. Ik, as the Forfatter af this Lille Capitel, eller reftere sagt dette afursnittur, er meget Forskrækket af desse, och måå bare see meg Saaa at goere the Bedste Til åå forstaa det Goðe Gamlaðir Norsket. Goðsagnir í þjóðtrú, kvæðum og sögum, nýrri kveðskapur. Min tissur I må få ur sattaur then inn i budeiur sin tisseleik! Som forfatter fatter jeg stor interesse av formutteren, samt Norjegas Skriftspraokur. Spynorsk er ein ofseleg gild og gammen kjeftleik, ihaugen pau fjartan godfrontur i maduligen sin trellskap. Korkje kvannar i haugomhella skulle heivast i gromseluten. Fyr laugom i høylægda må sytast kvar i kvennstaden, midt i raslægda på Fauske

Utdrag frå Ivar Aasens sjølvbiografI: Eg haor stendje pao longtjt omj lengje. Eg haor nettj våre pao vitjing i dei mestj griskjgrendjtje vestlandstrok faor aog samli inn einskilde dialektjtjararararar saom aor eit grunnlagj faor vaort noregskje preikjemaol. No vis hugleik og vørdnad faor vaort flottje preikjamaol. Eg gissar og vonar dykkj kjem tidl og greigja da brao.


Dagligdags språkbruk[rediger]

Spynorsk som talespråk har lange tradisjoner i utkantstrøk, spesielt i grisgrendte strøk. Iherdige standhaftige folkeslag som dalastaur, fjordslamp, fjellknark og elvaslaur, som bor der ingen skulle tro, bruker språket som deres forfedre brukte det. De mest innbitte stabeiser av dette folkeslaget forstår ikke vanlig norsk i det hele tatt. Disse må ha med seg tolk når de skal ned i bygda til Samvirkelaget.

Ved kontakt med det siviliserte folket, oppstår det meget fort kraftige misforståelser. Typisk så fører dette til store pappeske-raid i tettstedene. Bare ved pappeske spising blir gemyttene rolige. Hvorfor ? ... Vanskelig å skjønne.

Typiske eksempler kan nevnes:

 • «Eg pruvde å bestige den hakkvise leiden til stova, da eg skleid utafor og fotfløkte meg so at armslengjen oppunde håve tok skallasnei og fòr oppunder skosnallen. Eg vart helt gjallen.»
 • «Bortetter fjordi såg eg en ein fjordknallar, skynt bortunder fjaellheimen strakt uppunder fjordstien, og soli ljossnallande burtover grassloanerearane»
 • «Eg vart særs ihuga på ein eldsutt, men eg havde ikkje eldmørjeboksen i hende. Eg tok så salbaken i handsalen og grutla burtover solbulken so svorkane slo uppetter ardaranarane.»
 • «Merradoningen slitna ur fastlagen og korva nedut i bakkom og for beint inn i rautarbolet, så gras-struten stod uppgjenom soddsleidarararane.»
 • «Frettarluren kimde, da eg tok den skravla kjeftarsmella på langsynsskåpet so høgt at frettarstauren utafor stova brotna, og fiskebollen for beint i golvet. De heile var ein ofseleg spetakkelsleik. Eg huvde åt håve slik at forleiså skjemtes i etterleid.»
 • «Tarvelege skjemdlytelige skrettarfolk skulle ikkje huse lytebefengte gjestehausar i kvennarstuggu si. Dei skulle rakt hyssja dei på dør!»


Man ser her at den vanlige setningsoppbygningen er ganske grei, men mange av de ordene som er brukt er ganske forsiktig sagt helt langt borti svarteste natta. Makan til grautmål skal man lete lenge etter. De som ikke er helt godt bevandret i denne forferdelige språkbruken, eller kjeftleiken som det så fint heter på spynorsk, river seg i håret i ren frustrasjon hver gang de hører en spynorsking åpner kjeften sin. Dette forklarer hvorfor det er så mange snauskaller i tettstedene på vestlandet.

Et utdrag fra eksemplene ovenfor, «Eg huvde åt håve slik at forleiså skjemtes i etterleid», ser man at denne setningen ganske enkelt ikke kan oversettes til hverken Norskisk, Spansksk, Finskisk, Lybisk, Sudansk, Iraksk, Indianerisk, Boliviaisk, Hellassk, Italisk, Botswanisk, Madagaskarsk, Omansk, Guineaisk og Irlandisk, bare for å nevne noen få eksempler. En ordbruk som dette kan på Karl Johan i Oslo føre til arrestasjon og fengsel.

Det som er det mest interessante med dette språket, er at de som bruker det, ikke forstår selv helt hva de mener, men man bare ganske enkelt snakker slik, fordi. Det blir som i hønsegården, når én høne kakler, så kakler alle andre stortingspolitikerne likeså.

Anbefalte bøker[rediger]

 • Bakmålsordboka, de fleste ord med deres egentlige betydning.
 • Lavmålsordboka, Ord som det ikke er verd å skrive om.
 • En reise i mitt land Tibet
 • 999 grunner til å la være å ikke lære spynorsk
 • Soleisen skulle folkestimen bruka kjeftleiken i kvannlege overmålsslaur
 • Foring av laksen langs elvane i sør
 • Hemoglobulen på godt og vondt
 • Spynorskordboka (Bokmål)
 • Bokmålsordboka (spynorsk)
 • Sponbokmålsspynor (Grautmål)

Se også[rediger]