Lånord

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk
Approve.png Denne artikkelen er godkjent av Ikkepedias administratorlag.

Artikkelen har lingvistisk eksterritoriale elementeter i den hensikt å presentere det faktum at norsk ikke mankerer slik terminologi. Dette impliserer at kvantumet slike termer kan agere særdeles outrert.

Lånord er fraser og termer som har etymologisk originalitet i arealer, lokasjoner og nasjoner der den lingvistiske situasjonen er i opposisjon til den generelle norske lingvistiske situasjonen, men som har blitt integrert i språket. Lånord er typisk derivert fra termer som opprinnelig symboliserer andre ting enn de importeres til å symbolisere. Et eksempel på denne typen terminologi er binomialkoeffisient, som er derivert fra latin, men konstruert basert på de presenterte parter: binominis (å ha to deler), kon (med) og efficiere (få fram).

Import av fraser og termer[rediger]

Metoden med å ekstrahere parter fra eksterritoriale lingua presenterer det faktum at man i passerte kronologiske perioder à desennier har konkludert med at nyord skulle konstrueres basert på importerte fraser, istedenfor norvagismer. Dette impliserer at kvantumet ekstralokale termer dramatisk har ekspandert, noe som kontaminerer norsk lingvistisk identitet og terminerer norsk terminologis evolusjon. Dette kan kompareres med franskens kontaminering av engelsk, som impliserer at engelsken som eksisterer i det presente England er et eneste lingvistisk multikulturelt kaos.

Interesse og usus[rediger]

En gedigen andel lånord er karakteristisk for kvasiprofesjonelle som eksplisitt mankerer godt, norsk vokabular og det er eo ipso grand interesse for lånord hos personer i titulerte kategori. Dette har implisert at man kan agere mer profesjonell ut ifra det publikum anser som lingvistisk avansert terminologi. Dette impliserer igjen at ord som illegal, imperfektum/preteritum, pluskvamperfektum og terminere symboliserer mer variert vokabular enn ulovlig, fortid og avslutte. Lånord er også preferert av eksperter og amatører innafor diverse temaer, eksempelvis matematikere, fysikere og sosialantropologer. Det er også populært å eksploatere den superbe, typisk-germanske possibiliteten til å komponere termer slik at lange fraser kan konstrueres. Typiske slike ord er forbier og termer som i realiteten er absurde, slik som fjortendeårssosialantropologieksamensjukser og hippopotomonstrosesquippedaliofobi.

Symptomer[rediger]

Symptomer på lånordsususmani kan være seriøse og under presenteres ei liste over dem:

  • Frustrasjon og følelse av å være in puris naturalibus når personen inhiberes fra usus av Fremmedordboken
  • Usus av gevaltig kompliserte sentenser, med eksessiv usus av passiv og legio ledd, og som agerer infinitte i longitude og ergo er implisitte og difficile å dominere
  • Generelle pretensjoner
  • Ekstrem suffisanse, egoisme og despekterelse av det retarderte publikum
  • Prefererelse av konservativt bokmål ante omnia, ergo er moderne bokmål og nynorsk ofte despektert

Kurasjon[rediger]

Lånord som epidemi arriverer. In casu, eksisterer en suksessiv metode for kurasjon. Den er partert i fire parter som må eksekveres sekvensielt i den presenterte orden:

  1. Pasienten må desillusjoneres ved at nomen nescio fratas de eksterritoriale frasers leksikon (fremmedordboka)
  2. Pasienten må a drittura omskoleres slik at de eksterritoriale termene removeres og porsjonen termer retarderes gesvint
  3. Pasienten må administreres et antidot i form av norvagismer og en lokal formuleringsmåte, som må absorberes
  4. Pasienten må monitoreres over en periode suffisient nok til at nomen nescio får residiv, før pasienten blir emansipert