Kamera

Fra Ikkepedia, det innholdsløse leksikonet
Hopp til navigering Hopp til søk
Her står ein soldat med eit spesielt dødeleg kamera.

Kamera er eit farleg våpen, ofte brukt i krig. Det er mykje brukt av amerikanske soldatar og enkelte sivilistar i nordlige strøk i Kina, Paraguay, Ny-Guinea og enkelte Sentral-Afrikanske land, der overtrua fortsatt har eit sterkt grep om befolkningen.

Virkemåte[rediger]

Det er ingen som heilt sikkert veit korleis eit kamera virke, men det er veldig effektivt. Når ein peikar det mot nokre overtruiske folk og trykker på knappen på toppen av kameraet sånn at det kjeme eit lite blink, så ramlar vedkommande om og ligg dau, eller dei vert sjukare over nokre dagar. Det er ingen som veit kva dei døyr av. Alt ein veit er at dei overtruiske trur at kameraet suger sjela ut av dei. Det er derfor ingen buskfolk vil verta teken bilete av. Virkningen av eit kamera vart oppdaga i ca 1890, av ein fotograf som gjekk langt inn i jungelane i Ny-Guinea. Han tok bilete av befolkningen og viste det til dei. Dagen etter såg han at alle innbyggjarane i landsbyen han tok bilet i var daue. Utanom eit par stk. Dei sa at sjela hadde forlatt kroppen til dei omkomne. Då fotografen kom heim att, spreidde nyheitene som det farlege våpenet seg fort. Han solgte patenten til ein mektig fyr i USA.

Amerikanske hæren[rediger]

No er det den amerikanske hæren som hovedsakleg driv bruk av dette farlege våpenet. Det er mykje meir effektivt enn AK-47 og sniper. Dei har brukt det aktivt sidan 1960-talet. Dei bruker det mykje når dei prøver å ta kokainplantasjane til dei Sør-Amerikanske bøndene.

Amerikansk høyesterett bestemte at kamera kan kjøpes av allmennheten, bare det kommer med iskrem. Militæret har ikke lenger monopol på kjøp av kamera.

Når bøndene får sjå seg sjølv på papir fell dei enten om med ein gong, eller dei vert gradvis sjukare. Då kan amerikanarane overta jorda deiran. Det var også brukt i Vietnam-krigen. Det virka berre på dei vietnamesiske bøndene, ikkje soldatane.

Misbruking[rediger]

Det fins mange vanlege folk i byane som ikkje tålar kamera. (Omtrent 2% av befolkningen tåler ikkje kamera). Derfor går det lystmordarar rundt på gatene og tek bilete av alle. Om dei er heldige så tek dei bilete av ein som ikkje tåler kamera. Då døyr dei vanlegvis innan 3 dagar. Mordarane gjer det berre for moro skuld. Kameraet har også vorte brukt som torturredskap. Då tek ein bilete av ein og ein kroppsdel så dei råtnar vekk. Dette virker berre på buskfolk. Vanlige folk klarar som regel å stå i mot dette. Den mest kjente personen som er vorte utsatt for eit kamera er Alexander Litvinenko.