Det fonetiske alfabetet

Fra Ikkepedia, det innholdsløse leksikonet
Hopp til navigering Hopp til søk
HotelEchoRomeo EchoRomeo EchoIndia GolfOscarDelta SierraKiloIndiaLimaDeltaRomeoIndiaNovemberGolf AlfaVictor MikeIndiaLimaJuliettØstenEchoTango SierraOscarMike BetaRomeoUniformKiloAlfaRomeo DeltaEchoTango FoxtrotOscarNovebmerEchoTangoIndiaSierraKiloEcho AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTangoEchoTango.

DeltaEchoTango FoxtrotOscarNovebmerEchoTangoIndiaSierraKiloEcho AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTangoEchoTango EchoRomeo EchoIndiaTango AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTango SierraOscarMike OscarFoxtrotTangoEcho EchoRomeo BravoRomeoUniformKiloTango India SierraJuliettØstenFoxtrotAlfaRomeoTango OscarGolf India FoxtrotLimaYankee. DeltaEchoTango EchoRomeo FoxtrotOscarRomeoDeltaIndia DeltaEchoTango EchoRomeo VictorAlfaNovemberSierraKiloEchoLimaIndiaGolf Åse HotelØstenYankeeRomeoAlfa KiloVictorAlfa EchoIndiaNovember SierraEchoIndiaEchoRomeo NovemberÅseRomeo EchoIndiaNovember SierraKiloAlfaLima SierraTangoAlfaVictorAlfa EchoIndiaTango OscarRomeoDelta. FoxtrotOscarRomeo EchoKiloSierraEchoMikePapaEchoLima HotelØstenYankeeRomeAlfaRomeo EchoIndiaNovember KiloNovemberAlfaPapaTango FoxtrotOscarRomeoSierraKiloJuliettEchoLimaLima PapaÅse "Beta" OscarGolf "Papa" GolfJuliettEchoNovemberNovemberOscarMike EchoIndiaNovember WhiskeyAlfaLimaKiloIndiaEchoTangoAlfaLimaKiloIndiaEcho. DeltaEchoTango TangoAlfaRomeo VictorEchoLimaDeltaIndiaGolf LimaAlfaNovemberGolf TangoIndiaDelta Åse SierraKiloRomeoIndiaVictorAlfa EchoIndiaNovember TangoEchoKiloSierraTango VictorEchoDelta Åse BetaRomeoUniformKiloAlfa DeltaEchoTango FoxtrotOscarNovebmerEchoTangoIndiaSierraKiloEcho AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTangoEchoTango. DeltaEchoTango EchoRomeo VictorEchoLimaDeltaIndiaGolf VictorAlfaNovemberSierraKiloEchoLimaIndiaGolf Åse LimaEchoSierraAlfa DeltaEchoTango OscarGolfSierraÅse.

HotelIndiaSierraTangoOscarRomeoIndiaEcho[rediger]

DeltaEchoTango FoxtrotOscarNovebmerEchoTangoIndiaSierraKiloEcho AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTangoEchoTango VictorAlfaRomeoTango OscarPapaPapaFoxtrotUniformNovemberNovemberEchoNovember AlfaVictor EchoIndiaNovember FoxtrotLimaYankeeGolfAlfaRomeo SierraOscarMike HotelAlfaDeltaDeltaEcho SierraEchoTangoTango SierraEchoGolf MikeEchoKiloTangoIndiaGolf LimaEchoIndia PapaÅse AlfaTango FoxtrotOscarLimaKilo AlfaLimaDeltaIndia FoxtrotOscarRomeoSierraTangoOscarDelta KiloVictorAlfa HotelAlfaNovember SierraAlfa NovemberÅseRomeo HotelAlfaNovember SierraKiloUniformLimaLimaEcho SierraTangoAlfaVictorAlfa NovemberAlfaVictorNovemberEchoTango SierraIndiaTangoTango OscarGolf AlfaNovemberDeltaRomeoEcho TangoIndiNovemberGolf. DeltaEchoNovemberNovemberEcho MikeAlfaNovemberNovemberEchoNovember EchoRomeo DeltaØstenDelta NovemberOscar.

India DeltaAlfaGolf[rediger]

DeltaEchoTango FoxtrotOscarNovebmerEchoTangoIndiaSierraKiloEcho AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTangoEchoTango EchoRomeo IndiaKiloKiloJuliettEcho SierraÅse MikeYankeeKiloJuliettEcho BetaRomeoUniformKilo India DeltaAlfaGolf. NovemberOscar HotelAlfaRomeo DeltaEchoTango KiloOscarMikeEcho MikeYankeeKiloJuliettEcho BetaEchoTangoRomeoEcho WhiskeyAlfaLimaKiloIndiaEchoTangoAlfaLimaKiloIndiaAlfaRomeo India FoxtrotLimaYankee OscarGolf BetaÅseTangoAlfaRomeo. DeltaEchoTango EchoRomeo IndiaKiloKiloJuliettEcho MikeAlfaNovemberGolfEcho FoxtrotOscarLimaKilo SierraOscarMike EchoRomeo IndiaNovemberTangoEchoRomeoEchoSierraSierraRomeoTango India Åse LimaÆrligRomeoAlfa SierraEchoGolf DeltaEchoTango FoxtrotOscarNovebmerEchoTangoIndiaSierraKiloEcho AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTangoEchoTango NovemberOscar FoxtrotOscarRomeo TangoIndiaDeltaAlfa.

DeltaEchoTango FoxtrotOscarNovebmerEchoTangoIndiaSierraKiloEcho AlfaLimaFoxtrotAlfaBetaEchoTangoEchoTango KiloAlfaNovember OscarGolfSierraÅse FoxtrotIndiaNovemberNovemberEchoSierra SierraPapaOscarRomeo AlfaVictor India SierraAlfaMikeMikeEchoNovemberHotelEchoNovemberGolf MikeEchoDelta BravoÅseTango

EchoLimaLimaEchoRomeoSierra...[rediger]

VictorIndiaSierraSierraTangoEcho DeltaUniform AlfaTango CharlieHotelEchoCharlieKiloPapaOscarIndiaTango CharlieHotelAlfaRomeoLimaIndiaEcho EchoIndiaGolfEchoNovemberTangoLimaEchoGolf HotelEchoIndiaTangoTangoEcho CharlieHotelEchoCharlieKiloPapaOscarIndiaTango Charlie?


SierraJuliettÅse OscarGolfSierraÅse[rediger]